Support - Anvendelse af JMail komponent
På denne side finder De hjælp vedrørende anvendelse af JMail komponent.

JMail kan bruges til at sende emails via ASP og evt. vedhæfte filer.

Kodeeksempel:
<%
'Vi laver lige et objekt
Set JMail = Server.CreateObject("JMail.Message")

'Hvem er det fra?
JMail.From = "dig@domænenavn.dk"

'Her skal emnet stå?
JMail.Subject = "Emne"

'Modtager - der kan godt være flere
JMail.AddRecipient "enanden@domænenavn.dk"
JMail.AddRecipient "enanden@domænenavn.dk"

' Prioritet
' 1 - høj prioritet (haster)
' 3 - normal prioritet
' 5 - lav prioritet
JMail.Priority = 3

'Headeren i emailen
JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")

'Her er hvad der kommer til at stå i brevet
JMail.Body = "Linie 1: Hej, hvordan går det?" & vbCrLf &_
"Linie 2: Jo tak, det går meget godt"

'Så sender vi..
JMail.Send("mail.adacon.dk;mail.adacon.dk")

'JMail objektet bliver lukket
Set JMail = Nothing
%>

Yderligere information:
Se flere detajerede informationer på http://tech.dimac.net/Products/w3JMail/Manuals/ManualStart.htm

Copyright © Jeppe Lægaard