Betingelser
Betingelser er gældende pr. 1. april 2004 og kan ændres med 30 dages varsel.

Anvendelse
Som standard er der fri/ubegrænset trafik. Misbrug af dette til, ’streaming’, opbevaring af pornografisk eller ulovligt materiale, .mp3 eller ’download sites’, hvor det er muligt at hente ’store’ filer accepteres ikke. Ved betydeligt misbrug vil der blive forlangt yderligere betaling for dette pr. overført GB(kr. 20,- pr. GB). Der må ikke laves applikationer, som bruger væsentlige dele af serverressourcerne. Ligeledes må mailserveren heller ikke anvendes/misbruges til udsendelse af ’spam’ eller andet stødene materiale. Domænelink må ikke misbruges til at drive flere webhoteller indenfor samme webhotel.

Ansvar
Indehaveren af abonnementet bærer selv ansvaret for indholdet af domænet/webhotellet. Forekommer der en henvendelse, omkring brud af ophavsret eller andet pornografisk/stødende/ulovligt materiale, vil abonnementet blive lukket, indtil sagen er undersøgt til bunds og der vil blive rejst anmeldelse, hvis der er overtrådt dansk eller international lov. Der vil dagligt blive taget backup af indholdet, dog skal indehaveren selv sørge for at lave backup af eget materiale. Adacon kan ikke drages til ansvar af nogen art ved tab. Der er opsat en redundant mailserver, således at ingen mails vil gå tabt ved evt. nedbrud.

Betaling/bindingsperiode
Betaling af abonnementet opkræves kvartalsvis forud af pakke 2. Disse 3 måneder vil derfor være bindingsperioden. Regningerne vil blive udsendt til d.1. i hvert kvartal, og skal betales inden 8 dage. Ved pakke 1 er det 12 måneder. Bliver der ikke betalt rettidigt, vil abonnementet blive midlertidigt lukket, indtil betalingen forekommer. Der vil i denne periode påløbe renter svarende til diskontoen + 2% p.a. Er der ikke modtaget en opsigelse, vil abonnementet automatisk blive fornyet ved udløb.

Opsigelse
Opsigelse af abonnementet skal ske minimum 30 dage før endt bindingsperiode. Opsiges abonnementet ikke rettidigt, vil der blive opkrævet et gebyr svarende til 3 måneders betaling. Dette gælder kun ved standardpakkerne, er der tilføjet særaftaler eller ændringer i forhold til pakkerne er bindingsperioden 12 måneder, og gebyret svarer til 12 måneders betaling.

Copyright © Jeppe Lægaard